spot_img

Nişan ve düğünde takılan takı kime aittir

Nişan/düğünlerde geline ve damada takılan paralar ve ziynet eşyaları kimin? Nişan bozulursa takıların iadesi zorunlu mu? Bu takılar boşanma halinde mal paylaşımına dahil edilebilir mi? Avukat Elvan Kılıç, konu hakkında bilgilendiriyor.

Düğünde takılan altın ile para bağış niteliğindedir ve kadının mülkiyetine geçmiş olduğu kabul edilir. Yani kendisine takıldığından itibaren takılar artık kadınındır, onun malıdır. Medeni Kanun hükümlerine göre evin ihtiyacını karşılamak kocanın yükümlülüğü altındadır. Kocanın altınları ailenin gereksinmeleri için harcanmış olması, bunları aynen ya da bedelini ödeme yükümlüğünden kurtarmaz, koca yine de eşinin izni olmadan ona takılan altınları alıp kullanamaz.

Kadının ziynet eşyalarını rızası ile ortak giderler için harcanmak üzere verdiğinin ispatlanması halinde erkeğin ziynet eşyalarının bedelini iade etme yükümlülüğü ortadan kalkar. Yani bu durumda kadının rızası ve onayı aranmaktadır. Daha önce aile mahkemelerinde bir süredir boşanma aşamasında açılan ziynet eşyaları ve takı paralarının iadesi davalarında, “Takı kime takılmışsa onundur. Kocaya takılmışsa, kocanındır” biçiminde kararlar çıkıyordu. Hem Yargıtay’ın eski kararında, erkeğe takılan takılar erkeğin “kişisel malı”, kadına takılanlar da kadının “kişisel malı” sayılıyordu. Fakat bu gösterme artık değişti. Yargıtay, düğünde takılan takıların geline ait olduğu görüşündedir. Aksine bir anlaşma ya da o yöreye özgü bir gelenek ya da örf-adet kuralı yoksa ziynetler de takı paraları da kadına aittir.

Kanuna göre, bayan rıza verirse bir daha hiç iadesi istenmeyecek şekilde düğündeki ziynet eşyaları kocaya verilebilir. Bir öteki istisna ise, kadının rızası ve onayı ile ziynet eşyalarının bozdurulup evin veya kurulan yeni yaşamın iki taraflı ihtiyaçları için harcanmasıdır. Mesela ortak evin tadilat masraflarına, nikah masraflarına veya beyaz eşya masraflarına harcama yapıldığı koca göre ispatlanırsa, koca ziynet eşyalarını geri vermek zorunda değildir.

Ziynet eşyası davası nasıl açılır

Ziynet eşyaları davası açarken ziynet eşyalarının aynen iadesi, bu muhtemel değilse bedelinin ödenmesi talebinde bulunulmalıdır. Düğün takıları iadesi davasını görmeye görevli ve yetkili mahkemeye davalının yerleşim yeri Aile Mahkemesidir. Dava ziynet eşyalarının rızası dışında elinden alındığını iddia eden taraf kadar diğer eşe karşısında açılacaktır.

Ziynet eşyalarına ilişkin davada, ziynet eşyalarının mülkiyetinin tespit edilmesi durumunda bu husus ayni sahiplik hakkına ilişkin olup, zamanaşımına ast değildir; lakin istem ziynet eşyalarının tazminine ilişkinse Türk Borçlar Kanunu uyarınca 10 yıllık zamanaşımı dikkate alınacaktır. Hem belirtmekte üstünlük var, izdivaç boyunca eşlerin birbirinden olan alacakları için zamanaşımı süresi işlemeye başlamayacağı için 10 takvim sürenin tayini bu veri üzerinden yapılmalıdır.

Nişanın bozulması durumunda nişan takılarının durumu nedir

Nişanın bozulması durumunda da takıların iadesi istenebilir hatta bu iadeyi sadece taraflar değil, nişana katılan aile bireyleri veya yakınlar da isteyebilmektedir. Medeni Kanun böyle bir yasal korumayı sadece taraflara vermemiş aynı zamanda nişana katılan yakınların da nişanın bozulması durumunda böyle bir hakları olduğunu belirtmiştir. Medeni Kanun 122. Maddesi’ne göre; eğer nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya başlıca ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler kadar geri istenebilir. Fakat başlıca veya babanın veya onlar gibi davrananların taktıkları takı veya altınların iadesini isteyebilmesi için bir takım şartlar vardır. Kanuna göre bu şartlar şunlardır:

– Verilen hediyeler nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır.

Geri istenecek olan hediyelerin veya takıların acayip olması gerekir. Mesela amcası yeğenine nişan hediyesi olarak yazlığını vermiştir. Çünkü olağandışı seslenmek minik bir takı seslenmek değildir. Büyük bir değeri olan bir hediyenin verilmesi demektir. Hediye aleyhinde tarafa verildiği için mülkiyeti de karşı tarafa geçer. Yani amca yeğenine yazlık gayrimenkul vermişse yeğeninden geri isteyebilir fakat yeğeni başka bir 3. kişiye yazlık evi devrederse bunu isteyemez çünkü tapuya güven ilkesi vardır. Bu sebeple de kısaca hediyelerin, takılan takıların iadesi için olağandışı bir durum olması gerekmektedir.

– Nişanlılık tekrar olmalı yani izdivaç haricen bir sebeple sona ermelidir.

Takıların ve hediyelerin geri iadesini isteme hakkına sahip olanlar; nişanlılar, anne ve babaları veya anne ve baba gibi hareket eden kişilerdir. Bu kişiler anne ve babanın kardeşleri olabilir. veya çocukluğunda kendilerine bakan süt anne gibi, anneanne dede ya da babaanne dede ya da aile dostu da olabilir.

Takıların iadesi davasında altınlar veya paraların değeri nasıl ölçülüyor

Ziynet eşyalarının ispatı genel olarak tanık delilleri, resim video vb. arşiv, bilirkişi raporları ile sağlanmaktadır. İade davasını açan kişi, davasını dayandırdığı iddiaları ispat etmeli veya davalı davacının iddialarını çürütememelidir. Bu noktada araştırmacı raporu manâlı bir kanıt sayılmaktadır. Kadının ziynet eşyalarının ispatı düğünde takılan ziynet eşyalarının ispatı, varlığı, miktarı, türünü saptama etme veya bunların ödenmesi için değerinin tespiti amacıyla mahkeme araştırmacı görevlendirecektir.

Bilirkişi raporu hazırlanırken düğünde çekilen manzara ve fotoğraflarla birlikte tarafların savunma ve talepleri doğrultusunda dikkate alınır. bununla beraber dosyada mevcut video ve fotoğraflara kadar hangi takıların şikayetçi üzerinde bulunup bulunmadığı rapor içeriğinde tek tek takılan takının tarzında gramajına değin ne olduğu belirtilmelidir.

özel içeriğidir.

Merak Edilenler

Keşfet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here