spot_img

Dünyada ulus ihalelerinde kadın girişimci oranı yüzde 1

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) koordinatörlüğünde yürütülen ‘İş Dünyasında Bayan İletişim Ağı’ projesinin Arama Konferansları’nın ilki bugün 1 Ekim 2020 günü dijital ortamda gerçekleşti.

Düzenlenen Arama Konferansı ile projenin manâlı hedeflerinden biri olan, daha fazla bayan girişimcinin ulus ihalelerinde yer almaları adına TBMM’ye sunulması planlanan yasa önerisi için STK temsilcileri, banka, halk ve akademisyenlerin görüşleri alındı.

Bayan girişimci oranı yüzde 1

Projenin kadın girişimciler ve kadın girişimci örgütleri aralarında bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturmak, meslek dünyasındaki kadınların gerekli bilgilere ve meslek pazarlarına ulaşmalarını sağlamak olduğunu dile getiren KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “Yaptığımız çalışmalarla, halk ihalelerinden bayan girişimcilerin daha artı pay alabilmesi için yasa önerisini hazırlayıp hükümete sunmayı amaçlıyoruz. Yasa önerisini hazırlarken bayan girişimcilerin profilini ve beklentilerini, halk ihaleleri ile ilgili deneyimlerini anlayabilmek 34 kadın girişimci derneğin başkanı ile bir araya geldik ve sonrasında 8 ilde gerçekleştirdiğimiz iştiare toplantılarıyla yereldeki kadın girişimcileri dinledik.

Bugün ve yarın ekosistemin uzmanları, ulus temsilcileri ve akademisyenlerle yapacağımız arama konferansları sonucunda halk sektörü, yerel yönetimler ve özel sektörün tedarikçileri arasında, liyakat ve yeterlilikleri yer alan bayan girişimcilerin rekabette eşdeğer biçimde yer almasını, sağlayacak ve/veya özendirme edecek yasal düzenlemeler yapılması için bir yasa önerimizi tamamlayacağız. Bayan girişimcilerin önünde yer alan engeller ve pazara erişim konusu defalarca birlikte çözüm bulmamız gereken bir bölge bununla birlikte çok büyük bir pazar olan dünyadaki millet ihale sözleşmelerinin sadece yüzde1′ bayan girişimcilerle imzalanıyor. Bu üstünde çalışılması gereken fazla manâlı bir konu bugün bir çok ülke bu konuda yeni araştırmalar hayata geçirdi ve bu sayede bayan girişimciliği konusunda ciddi atılımlar yaşandı. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek biz de hazırlayacağımız yasa taslağı önerisi ile kadınlarımızın ulus ihalelerinde daha artı yer almaları konusunda öncülük edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Merak Edilenler

Keşfet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here