spot_img

İşveren çalışanın e-postalarını kontrol edebilir mi

Dijitalleşen dünyada yazışmalar çoğunlukla elektronik ortamda gerçekliyor. Özellikle egzersiz hayatında kurum içi ve kurum dışı yazışmalar çoğunlukla e-posta ile yapılıyor. Peki, kurumsal e-postalardaki yazışmalar işverence denetlenebilir mi? İşte Avukat Elvan Kılıç’ın konu hakkındaki açıklamaları…

Esas hakları zedeleyecek nitelikte olmamalı

İşverenin işçinin kullanımına sunulan iletişim araçlarını denetlemesi ve çalışanın kişisel verilerinin işlemesine ilişkin olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’nda özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

İşverenin yetki ve hakları sınırsız olmayıp, çalışanın özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti ve bireysel verilerinin korunmasını isteme hakkı şüphesiz vardır. Lakin uygulamada, İşveren işlerin etkili bir şekilde yürütülmesi ile bilgi akışının kontrolünü sağlamak, işçinin eylemlerine yan cezai ve yasal sorumluluğa karşısında korunmak, verimliliği değerlendirmek ya da emniyet endişeleri gibi haklı ve yasal görülebilecek nedenlerle işçinin kullanımına sunduğu iletişim araçlarını denetleyebilmekte ve kullanıma ilişkin sınırlamalar getirebilmektedir.

İşveren tarafından konulan kısıtlayıcı ve uyulması gerekli dükkan kurallarının çalışanların esas haklarının özünü zedeleyecek nitelikte olmaması gerekmektedir. İşyerinde kullanıma sunulan irtibat araçlarının işverene ait olduğu gerekçesiyle işverenin iletişim araçları üstünde sınırsız ve mutlak bir gözetleme ve kontrol yetkisi olduğunu benimsemek, işçinin demokratik bir toplumda temel yargı ve özgürlüklerinden olan haberleşme hürriyeti, özel hayatının gizliliği, bireysel verilerinin korunmasına anomali teşkil edecektir.

Kurumsal e-posta hesaplarındaki yazışmaların işverence denetlenebilmesi için başta:

– Çalışanın patron kadar kendisine tayin edilen e-posta hesabını yalnızca iş ve işin gerekleri kapsamında kullanması gerektiği hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

– İşverenin çalışanın kullanımına sunduğu irtibat araçlarının ve iletişim içeriklerinin incelenmesinin haklı olduğunu bildiren meşru gerekçeleri olup olmadığı denetlenmelidir.

– Çalışanın iletişiminin içeriğine girilmesi yerine onun bireysel verilerine daha az müdahale eden yöntem ve tedbirlerin uygulanmasının mümkün olup olmadığı denetlenmelidir.

– Çalışanın kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına ve haberleşme hürriyetine işverence yapılan müdahale, ulaşılmak istenen amaçla ilgili ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olmalıdır.

– Haberleşme hürriyetine karşın müdahalenin orantılı kabul edilebilmesi için iletişimin denetlenmesi ile işlenecek ya da herhangi bir şekilde yararlanılacak veriler ulaşılmak istenen amaçla sınırlı olmalı, bu amacı aşacak şekilde sınırlama ya da müdahaleye müsade verilmemelidir.

Avukat Elvan Kılıç

Merak Edilenler

Keşfet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here