spot_img

Yanık Tıraş Bıçağı Bıçak Sırça Yara İzleri Estetik Ameliyatı

Yara İzleri Tedavisi
Bere izleri (skar), kişinin dış görünümdeki estetiğini bozmaları, beğenilmeyen anıları hatırlatmış olmaları ve birçok kezde kaşıntı-kabartı gibi şikayetlerin sebebleri olurlar. böylece de ayrıca tedavi amaçlı olarak keza de estetiği sağlayabilmek için, tedavileri plastik cerrahi açısından defalarca kayda değer bir yer tutmaktadır.
Kazalara, yanıklara, geçirilmiş cerrahi işlemlere veya kişinin kendi vücudunda yaptığı travmalara tabi olarak oluşabilen izlerin tedavisinde her geçen gün gelişen teknolojik uygulamaların hedefi izi en süresiz ülkü getirmektir.
İz tedavisi, müsade oluş şekli, oluş zamanı, yaralıyıcı alettin türü, yaralanma sonrası uygulanan tedavi, kişinin vucudunun yaraya verdiği reaksiyon gibi bir fazla etkene bağlıdır. İz tedavisindeki protokollerde bu etkenlere yan olarak değişmektedir. Plastik cerrahi sanatının hedefi, izi en düşük süresiz hale getirmektir. Bu konuda farklı alanlara yönlendirilmiş araştırmalar devam ederken, biz plastik cerrahlar yaptığımız operasyonlarda izleri saklamayı ve olabilecek en estetik sonucu yakalamayı hedefleriz. Fakat, ivedi cerrahi olaylardan, kazalardan, bıçak, cam, falçata, jilet gibi tedavi edilmemiş kesici alet yaralanmaları sonrasındaki bazı yaraların iyileşme izleri fiilen makul gibi değildir. Tedavide bu izleri daha belirsiz ayla getirmeye çalışırız.
Tedavilerin zamanlamasıda yaranın durumuna ve hastaya tarafından planlanmaktadır. Bir Takım yaralarda tedaviye hemencecik başlanabilirken, bazılarında bere olgunlaşması olan ortalama 6 ay beklenebilir. Bunun kararını sizi tetkik eden doktor vermelidir.
Bere nasıl minimum izle tedavi edilir? Ilk Kez yaranın birincil müdahalesi doğru olarak yapılmalıdır. Kesi alanı cerrahi kesilerdeki gibi temizlenmeli, bere kenarları düz hale getirilmeli ve yara katlarına uygun bir şekilde en uygun sütür materyali ile kapatılmalıdır. Tedavi sonrası yerinde bakım ve kontrollerin doktorunuzun belirttiği programla yapılması ikinci esastır. Özellikle kol,üçgenin taban olmayan kenarı gibi yarada gerginlik oluşabilecek bölgelerde iz oluşumu daha fazladır. Bu bölgelerde tedaviden daha sonra gerginlik azaltıcı pozisyonlar yaranın daha eksik izle sonuçlanmasını sağlar. Bere izini önlemede manâlı diğer bir faktörde,güneşten korunmaktır. Sıradan 18 ay bere yeri güneşten korunmalıdır. Uygun güneş koruma faktörlerinin doğru olarak kullanılması iz tedavisinde olumlu sonuca ulaşmamızı sağlayacaktır.
İz tedavisine ne vakit başlanmalıdır? Bazı izlerde tedaviye derhal başlanabilirken, bir takım tedaviye yaranın olgunlaşması beklenerek başlanabilir. Buna muayne sonucuna kadar karar verilir. Bu sebeble olası olduğu en kısa zamanda bere bu konuda deneyimli bir hekim göre değerlendirilmelidir.
Yarada vakit içinde değiştirme olurmu? Kişinin yaraya verdiği reaksiyon ve tedaviye kadar ilk zamanlar kızarık ve hafif şişkin olabilen bere,zaman içinde rengi soluklaşır ve kabarıklığı azalır. Oysa bazı kişilerde yaralarda kabartı, pembe renkte koyulaşma, yaranın sınırlarının dışına taşması olur ama buna hipertrofik skar, daha ilerisinede keloid denir.
Bere vücudun her yerinde benzer şekilde mi iyileşir? Gerginliğin fazla olduğu bölgeler olan kollar, bacaklar gibi alanlarada yara kenarlarının genişlemesi sık görülebilir. Göğüs ön yüzü, omuz, kulak kepçesi gibi vücudun bir takım yerleri ise hipertrofik skar ve keloid oluşumuna fazla müsait alanlardır. Bu bölgelerin tedavilerinde daha titiz faydalanmak gerekir.
Hangi bölgelerde bere izi daha az olur? Genital alan,üstteki göz kapağı gibi bölgelerde skar dediğimiz bere izi daha eksik oluşur.
Acil yaralanmalarda tedavinin basamakları nelerdir? 1- Ilk Olarak dürüst yapılan, mümkünse plastik cerrahi uzmanının tedavi ettiği akut dediğimiz acele çare. 2- Tatmin Edici sürede yerinde pansuman ve istirahat. 3- İyileşme dönemi boyunca belirtildiği süre içinde solaryum, güneş, kimyasal ve mekanik travmalardan koruma. 4- Dengeli besin ve sigara kullanmama. 5- İyileşmenin tamamlandığı sürede doktorunuzun önerisine göre yerinde ilaçla masaj tedavisinin başlanması. 6- Masajla yeterli iyileşmenin sağlanmadığı durumlarda, silikon bantlara ve bere içine streoid enjeksiyonlarına geçilebilir.. 7- Son adım olarak, yerinde lazer tedavileri ile bere minimum izle çare edilir.
Daha evvelden meydana gelmiş koldaki tıraş bıçağı, bıçak, cam izi tedavisi nasıldır? Benim hastalarıma uyguladığım tedavi protokolünde; iz yaygın olarak tüm kolda varsa, seri eksizyon dediğimiz basamaklar halinde yada uygunsa tek basamakta izleri çıkartarak cerrahi bir iz haline getirmektir. Bunun üzerine zorunlu tedaviler uygulanarak meydana gelen cerrahi izide en süresiz ülkü getirmek için, yerinde hastalarda lazer tedavisi ile işlemi tamamlamaya çalışıyorum. Bazı hastalarda cerrahi bir operasyon yapmadan gönder lazer tedavisine alabiliyorum. Bir Takım hastalardada, bir işlem yapılmadan tıbbi daimi makyaj yaptırabiliyorum.
yanma izi tedavisinde neler vardır? Yanığın oluştuğu birincil dönemdeki çare yanığın iyileşmesi açısından önemlidir.Ancak derin yanıklarda ne yazık fakat iz oluşumu engellenemez.Diğer bere izi tedavileri yerinde yanıklarda yapılabilirken,geniş yanıklar için,doku genişleticilerle sağlam doku arttırılıp,skarlı dediğimiz yanık alanına kaydırılarak yanma izi değil edilmeye çalışılabilir.
Lazerle izler derhal silinebilir mi? Lazer,iz tedavisinde son gelinen noktadır.Hastaların beklentileri gerçekci olduğu sürece yerinde izlerde yerinde lazer tedavileriyle mükemmel sonuçlar alınır.Tek seans lazer tedavisi yetmeyebilir,seans sayısı ve seanslar arasındaki seans aralıkları yara tipinize tarafından hekiminizce belirlenir.

Merak Edilenler

Keşfet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here