spot_img

Ses estetiği hakkında merak edilen her şey

Kişinin sesinin cinsiyeti, yaşı ve bedensel görünümü ile uyumlu olması beklenir. Huysuz durumlar hiç hiç kuşkusuz bireyin toplum içindeki algısında sıkıntılar yaratabilir. Mesela, ince sesli bir erkek ya da kalın sesli bir bayan toplumda iletişim sırasında yanlış değerlendirmelerle karşılaşabilir. Bu tür ses bozukluklarının tedavisi amacıyla sesin özellikle incelik ve kalınlık algısına karşın olarak yapılan işlemler bütününe ses estetiği adı verilir.

Kimler ses estetiğine ihtiyaç duyuyor

Hiç şüphesiz ki güzel sesli olmak her insan göre istenecek bir özelliktir. Bu açıdan bakıldığında cümbür cemaat ses estetiği için aday olabilir. Ama daha çoğunlukla karşılaşılan hasta grubunu, sosyal iletişimde sesindeki incelik ve kalınlık algısı açısından problem yaşamış hastalar oluşturur. Örneğin kalın sesli bir kadının telefon konuşması esnasında erkek ifadesi ile karşılaşması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu ses problemi yapısal nedenlerden kaynaklanabileceği gibi uzun yıllar sigara içiminin bir sonucu olarak da görülebilir. Özellikle çocukluk döneminde değişik hormonal hap tedavileri uygulamak zorunda kalan kadınlarda da ilerleyen yaşlarda kalın ses problemi ile rastlamak mümkündür. Bu tabloların bütün tersi olarak ince sesli bir erkeğin konuşması esnasında karşısındakiler kadar yaşadığı algısal problemler de ciddi anlamda sıkıntı verici olabilir. Hele idareci pozisyonunda biri ise bu şart otorite ve pozisyon anlamında önemli negatif sonuçlar oluşturabilir. Ses estetiğine gereklilik duyan bir diğer hasta grubu da cinsiyet değişikliği tercihi içerisinde olanlandır. Özet Olarak, sesimizin cinsiyet, yaş, maddi dış görünüş ve sosyal pozisyonumuzla uyumlu olması gerekir. Bu açıdan can sıkıntısı yaşamış tüm hastalar için ses estetiğine karşın girişimler yapılabilir.

Ses estetiği nasıl yapılır

Sesimizi incelik ve kalınlık algısına karşın olarak değiştirmek mümkündür. Bu amaçla uyguladığımız dağıtılmış cerrahi girişimler ile elde edilen sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür. Ağız içerisinden endoskopik olarak veya boyundan minik bir kesi aracılığıyla yapılan bu cerrahi girişimlerde hedef ses tellerimizin uzunluk, kütle ve gerginliğini ayarlayarak tıpkı bir enstrümanın teli gibi frekansını değiştirmektir. Bu sayede sesimizi inceltmek, kalınlaştırmak ve tınısını belirlemek mümkündür. Cerrahi işlemlerle birlikte tedaviye eklenecek ses terapisi uygulamaları başarı oranını daha da arttırır.

Sesimizin incelik ve kalınlık algısını oluşturan esas unsur ses tellerimizin ses üretimi esnasında oluşturduğu titreşim sayısı, yani sesimizin esas frekansıdır. Sağlıklı bir erkekte sesin esas frekansının 120 Hz’in aşağı, sağlıklı bir kadında ise 150 Hz’in üstünde olması beklenir. Kısaca, sesin esas frekansı yükseldikçe ses incelir, frekans düştükçe ses kalınlaşır. Sesimizin esas frekansını belirleyen faktörler ise ses tellerimizin uzunluğu, kalınlığı ve gerginliğidir. Sesi inceltmek için ses tellerini uzatmak, inceltmek ve gerginliğini arttırmak gerekirken, sesi kalınlaşmak için ses tellerini kısaltmak, kalınlaşmak ve gerginliğini eksilmek gerekir. Dolayısıyla bu 3 parametre üstünde yapılacak şansın dönmesi seste incelik ve kalınlık anlamında değişimlere yol açar.

Sesin inceltilmesi ihtiyacı ayrı sebeplerden kaynaklanabilir. Cinsiyet değişimi ricası bu sebeplerin ilk olarak gelenlerinden biridir. Değişen fiziki görünüş ile düzenli olacak şekilde yeni bir ses hiç hiç kuşkusuz elde edilmek istenen yeni cinsel kimliğin en vazgeçilmez öğesidir. Çocukluk döneminde hormon tedavisi olmak zorunda kalan ya da birtakım hormonal problemleri olan kadınlar için de kalın sesli elde etmek şüphesiz sosyal anlamda can sıkıntısı verici bir durumdur. Yoğun sigara kullanımı hikayesi olan orta yaşlı kadınlarda da ses kalınlaşması sık karşılaşılan bir problemdir. ya da basitçe besbelli hiçbir patolojik şart yokken yapı olarak bazı kadınların sesi daha kalın olabilir. Tüm bu gruplar için iki taraflı gaye sesin inceltilmesidir.

Sesin inceltilmesi amacıyla birkaç öbür cerrahi teknik uygulanabilir. Bunlardan en çok bilineni Alıcı 4 tiroplasti işlemidir. Ameliyat esnasında hastanın sesini duyup seste tatmin edici incelmenin elde edildiğinden muhakkak olabilmek nedeniyle yerel duyu yitimi aşağı yapılan bu cerrahi teknikte boyun ön daha aşağı kısmından yapılan minik bir kesi ile gırtlaktaki 2 büyük kıkırdak birbirine yaklaştırılarak ses tellerinin uzatılması ve dolayısıyla sesin inceltilmesi amaçlanır. aynı zamanlı olarak bilhassa cinsiyet değişimi talebi olan hastalar açısından boyun ön kısmında çıkıntı yapan adem elmasının traşlanması da mümkündür. Ses inceltilmesi amacıyla ağız içerisinden yapılan cerrahi girişimlerin ise doğal olarak ciltte kesi izi bırakmama gibi kayda değer bir artısı vardır. Bu teknikler bununla birlikte genel hissizlik altında uygulandıkları için hastalar tarafından da daha kolay tolere edilir. Bu amaçla günümüzde daha popüler ışık halkası gelen ve sıklıkla uygulanmaya başlanan iki teknik Wendler glottoplasti ve Lazer inceltme (LAVA) dır. Wendler glottoplastide ses tellerinin ön 1/3 lük kısımları birbirlerine dikilerek ses tellerinin gerginliğinin arttırılması ve sesin inceltilmesi amaçlanır. Oldukça başarılı bir teknik olup günümüzde bu amaçla en çok tercih edilen cerrahi prosedürlerden biridir. LAVA’da ise lazer yardımı ile ses telinin kütlesi azaltılarak sesin inceltilmesi amaçlanır. Bütün bu cerrahi prosedürlerin iyileşme sürecinde ses terapisinden davranmak, sesin oturması ve kalıcı hale gelmesi açısından son derece yardımcı olmaktadır.

Ses kalınlaştırma nedir

Ses estetiği kavramı içerisinde bir takım olgular için sesin kalınlaştırılması sosyal iletişim ve toplum içindeki idrak açısından son derece etkin ve faydalıdır. Ses kalınlaştırması uygulamaları çoğunlukla erkekler için söz konusudur.

Bu kapsamda en çoğunlukla karşılaştığımız hasta grubunu buluğ çağı döneminde seste kalınlaşma yönünde olması gereken değişimin izlenmediği puberfoni (mutasyonel falsetto) olguları oluşturur. Çocukluk çağındaki sesimiz normalde ergenliğe geçişle birlikte kalınlaşır. Ama bazen bu olması gereken kalınlaşma ortaya çıkmaz ve ses ince olarak kalmaya devam eder. Bu şart da doğal olarak bireyin toplum içinde yanlış anlaşılmasına ve sosyal izolasyona yol açabilir. Ses terapisi çalışmaları ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilen bu hasta grubu için uygulanacak birtakım cerrahi girişimlerle seste etkin ve kalıcı bir kalınlaşma edinmek mümkündür.

Ses tellerinde yapı olarak bozukluk olan ya da daha önce ses tellerinden geçirdiği birtakım ameliyatlar sonucunda komplikasyon olarak sesi ince çıkmaya başlayan bir grup hasta açısından da ince ses problem olur. Bu tür hastalarda da ses kalınlaştırma ameliyatları oldukça yüz güldürücüdür.

Merak Edilenler

Keşfet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here