spot_img

Ebeveynlere öneriler: Pandemi sürecinde aile içi irtibat nasıl olmalı?

Pandemi aile içi iletişimi nasıl etkiledi

Pandemi aile içi iletişimi nasıl etkiledi?

Covid-19 salgını dünyanın dört bir yan insanları etkilemeye devam ederken, kesinlikle aile içi iletişimi de önemli şekilde etkilemiş oldu. Pandemiden önce ebeveynlerin bambaşka, çocukların ayrı bir düzeni varken, uzun vakit evde birlikte olmak zorunda kalan aileler ve çocuklar, bu süreçten epeyce olumsuz yönde etkilenmiş oldular. Ilk Önce, esas bir psikolojik gereklilik olan denetleme etme, pandemi ile birlikte hepimiz için engellenmiş oldu. Bunu şöyle ifade edebilirim, kararsızlık ve öngörü kaybı gibi gerginlik kaynakları da hayatımıza dahil oldu. Rutinlerimiz büyük ölçüde değişti. İnsanların uyku ve yeme saatlerinde farklılıklar oluştu, bu da aile içinde iletişimi azalttı. Ayrıca rutinin bu süreçte bozulmasıyla birlikte uyku problemleri ve yeme bozuklukları gibi diğer bir takım psikolojik sorunlar da meydana geldi.

bununla birlikte en kayda değer değişikliklerden biri olarak sürekli evde kalmak zorunda kalan çocuklar, uzakta eğitim alarak okullardaki eğitimlere online şekilde devam etmeleriyle birlikte onlar için önemli olan sosyalleşme, zorlaşmaya başladı. Ast bu şart, bir takım çocukların daha fazla içe kapanmalarına neden oldu hatta aile üyelerinden herkesin evde olması irtibat çatışmalarını beraberinde getirdi. bununla birlikte ailelerde internet kullanımında büyüme gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu artışın dikkat eksikliği, odaklanma problemi, mutsuzluk, hiçbir şey yerine getirmek istememe, hiddet nöbetleri, şahısların zihninde takıntılı düşünceleri oluşturduğunu gözlemlemekteyiz. bununla birlikte ebeveyn ve çocuklar arasındaki öfkeyi denetim etmekte zorlandıklarında kimi süre küsme (araya duvar örme), kimi süre aşağılama oluşmuş olduğunu görüyoruz.

Pandemi süreciyle baş ederken sağlıklı aile içi iletişim nasıl olmalıdır

Pandemi süreciyle baş ederken sağlıklı aile içi iletişim nasıl olmalıdır?

Natürel ama bütün aile bireylerinin evde edinmek zorunda olduğu bu süreçte, aile içi iletişim her zamankinden daha artı siklet taşımaktadır. bu nedenle ebeveynlerin çocuklara doğru model olmalarını önerebilirim. Huzurlu ve tehlikesiz konut için önce ebeveynlerin aralarındaki iletişimin dinç olması gerektiğini öncelikle açıkça belirtmek isterim. Etkin irtibat; aile bireylerinin birbirlerinin düşüncelerini paylaşması, duygularını anlamaya çalışması, birbirleriyle olan paylaşımı, iş birliği ve yardımlaşması demektir. Çocuk aileyi yansıtır, aile içindeki fertlerin karakter yapısı ve iletişim biçimleri çocuğun kişiliğini şekillendirir.

İletişimin birincil adımı dinlemektir, böylece evde aralıksız beraber elde etmek zorunda kalan bireylere ilk tavsiye edeceğim şey iletişim dilidir. Benzer konut içerisinde uzun zaman zaman geçirdiğimiz şu günlerde aile bireylerinin birbirlerini dinlemekle hatta iletişimde bir diğer kayda değer dil olan etkili dinleme yaparak içten iletişime başlanılabileceğini anlatmak isterim. Çocuğa kendi hafıza ve isteklerini açıklama etme şansı tanımak onun bir kişi ve dinç olma arzusunun yerine gelmesinde büyük katkı maddesi sağlar. bu nedenle ebeveynlerin her zamankinden daha fazla dinlediklerini çocuğa göstermelidirler.

Çocuklar ebeveynlerini model alırlar, hatta çocuk genel olarak tartışırken anne babasının davranışlarını taklit eder. Çocuğun, anne ile babanın kavga esnasında kullandığı laf, ses tonu ve tavırlarını örnek aldığını görürüz. Hem, evde haftada bir kısa da olsa ailelerin oluşturacağı “aile toplantılarının” çok kayda değer olduğunu, hatta aile içerisinde sınırlar ve kurallar hazırlamak için çok önemli bir süre dilimi olabileceğini söyleyebilirim. Bu toplantıda üç manâlı madde üstünde durulabilir; birincisi geçen haftayı değer biçmek, ikincisi kurallar ve sınırlarımız nelerdir?, üçüncüsü gelecek hafta aile saatimizde (Pazar günü gibi herkesin yoğunluğunun az olduğu gün olabilir) ailecek neler yapabileceğimiz konuşulabilir.

Natürel sınırlar ve kurallar koyarken kullandığımız dil de önemlidir. zaman zaman bu sınırlar ve kurallar oluştururken eleştirmek istediğimizde, irtibat de oldukça çok kullandığımız sihirli sandviç tekniği ile eleştirmenizi öneririm. Sandviç tekniği, karşımızdakine vermek istediğimiz negatif mesajı kişiyi rahatsız etmeden söyleme biçimidir. Çocuklara bildirmek istediğimiz negatif mesajı sırık yok de, iki olumlu mesaj arasında verme taktiğidir. Cümlemize önce çocukları överek başlayabilir, sonradan onda gördüğümüz ve değiştirmesini istediğimiz olumsuz mesajı verip, en sonda da tekrar olumlu bir cümleyle eleştirimizi bitirmeyi öğüt ederim. Bu Nedenle çocuklara kendilerini daha iyi hissedebilecekleri ve aileleriyle daha fazla konuşmaya devam edebilecekleri ortam oluşturmuş oluruz.

Anne ve babaya düşen görevler nelerdir

Anne ve babaya düşen görevler nelerdir?

Yukarda da belirttiğim gibi engebeli bir süreçten geçerken ailece yapılacak aktiviteler, ruh sağlığımızı korumak için çok yardımcı olacaktır. Çocuklar genelde en yakınlarındaki ebeveyni gözlemler ve onların kaygılarını alırlar. Eğer, anne ve baba süreci daha dinç atlatma çabasındaysa, çocuklarda da dinç bakış açısını görürüz, tam tersi şart mevcut olduğunda da tez canlı ebeveynler ve tez canlı çocuklar oluşur. Bir çocuk veya erişkin birey için “kendini faydalı hissetmek” veya “bir şeyi başarabilme duygusu” en kayda değer ruhsal desteklerdir. Bu çocukta mesuliyet alabileceğine karşı güven duygusunu oluşturmuş olur. böylece aileler çocuklara sorumluluklar vermelilerdir. Çoğu ailenin çocuk büyütürken bir yöntem kullanmadığını görürüz, oysa otoriteye karşısında olma, inat etme, kusur bulma, kusur bulma ergenin genel tutumlarındandır. Bu gibi durumlarda aileden beklentimiz çocuklarla nitelikli ve tatmin edici irtibat kurarak çocuklara gönder yok ama uzak kontrol uygulamalarını tavsiye ederim. Çünkü genelde ergenler otoriteye karşıdırlar. Ailedeki herkesin duygu-düşünceleri dinlenilmelidir.

Yeniden vurgulamak da menfaat gördüğüm bir konu, bu dönemde çoğu aile rutinlerini kaybetti, mesela; uyku saatlerinde ve birlikte yemek yemek yeme alışkanlıklarının kaybolduğunu görüyoruz. Bu koşul da iletişimi dinç tutabilmek için birlikte yemek yeme, açıklanmış aktiviteler gerçekleştirmek ve ev içerisinde iş paylaşımı yerine getirmek önemlidir. Son olarak da ahenkli çalışma depresif duygu durum gelişmesini de engellediğini, uykuya geçişi kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Yukarıda da bahsettiğim gibi özellikle içinde bulunduğumuz süreçte aile için vakit yaratmak önemlidir. Aile olarak misafir etme ve senet kurma amaçlı bir şeyler gerçekleştirmek için birazcık süre ayırmakta fayda vardır. Telefon ve televizyon gibi sizi engelleyecek dijital aletleri bir kenara koyun ve ailece bir şeyler yapın. Hatta gün içerisinde ara ara dijital detokslar yaparak kendinizi dinlendirin.Film geceleri, yemek yemek pişirme, yürüyüş, oyun geceleri ve öteki ortak faaliyetler inanılmaz seçeneklerdir.

Eşler arasındaki iletişim çocukları nasıl etkilemektedir

Eşler arasındaki irtibat çocukları nasıl etkilemektedir?

Seanslarda da eşler arası iletişimi ayrıca çift terapisinde, ayrıca de çocuklar veya ergenlerle çalışırken defalarca önemseriz Çünkü ebeveynler aileyi temsilcilik eder, çünkü çocuklar ahlaki değerleri ve normları ebeveynden öğrenirler. Yani çocuklar ebeveynlerin aynasıdır. Çoğu araştırmaya tarafından, dinç ve enerjik karakterde olan çocukların yetiştirildiği ortamlar, genel olarak sağlıklı iletişimin kurulduğu aile ortamlarıdır. Bunun etkisini biz uzmanlar seanslarda da kolayca görürüz. Tabi önceleri çift olan eşler, çocuklarının doğuşuyla birlikte ebeveynliğe geçerler. Bu da çoğu vakit kolay olmayabilir.

Şüphesiz ara sıra çiftler arasında da iletişimde problemler olması normaldir, oysa bu problemler özellikle böyle şiddet bir durumdan geçerken yerini çatışmaya ya da kavgaya dönüştüğünde bilhassa çocuklarda hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, çivi yeme veya yeme bozukluğu gibi bazı davranış problemlerine neden olur. Fazla yüksek sesle konuşmak, kontrolsüz öfkelenmeler çocuklarda olduğu değin ergenlerde de çoğu problemi beraberinde getirir. Hem farklı alanlara yönlendirilmiş kavgalara, çatışmalara tanık olan çocuklarda kaygı problemlerini görüyoruz ve çocuklar sevilmediğini hissederler. Bu da çocuklar da temel güven duygusunu zedeleyeceğinden, özgüven eksikliği yaşamlarına sebep olur.

Evde durmaktan sıkılan çocuklarla daha iyi vakit geçirmek için neler yapılmalı

Evde durmaktan sıkılan çocuklarla daha iyi süre devretmek için neler yapılmalı?

Koronavirüs salgını nerdeyse yaşantımıza ve rutinlerimize ani değişiklikler getirdi, böylece aileler ve çocuklar için evhamlı bir dönem başlamış oldu. Ilk Kez ailelerin, çocuklarına güvende olduklarını hissettirmekle başlamalarını tavsiye ederim. Bu Vesile Ile ebeveynler çocukların içten veri edinmelerine muavin olabilirler.

Böylece çok genç, ailesiyle beraber süre geçmek istemez, büyüdükçe ve özgür kazandıkça arkadaşları ve kendisi ile vakit dinmek isterler, bu şart gelişimsel olarak normaldir. Buluğ Çağı çağındaki çocukla olumlu bir aktivite gerçekleştirmek için zaman harcamak, sizin bir araya gelmenize asistan olabilir ve ailelerin “uzun uzun nasihatler” yapmadan ergenlerin endişelerini dile getirmeleri için bir bölge sağlar. Ergenler nasihatlerden kaçınırlar. Ne dek zorlaştıran bir süreçle veya engelle aleyhinde karşıya kalsalar da, incelemeler, ebeveynleriyle daha fazla süre geçiren gençlerin daha iyi sosyal becerilere ve daha yüksek özgüvene sahip olduğunu gösteriyor. Hatta, 2016 yılında yapılan bir araştırma, ebeveynlerle nitelikli zamanın, gençlerin tahsis gerçekleştirmek veya ders dışı etkinliklere bulunma için harcanan zamandan daha iyi bir önsezi işlevi gördüğünü soyluyor (Hartas, 2016). bu nedenle şöyle söyleyebilirim, gençlerin eğitimlerine evden sürdürmek zorunda kalmalarıyla, evdeki performanslarını ve konsantrasyonlarını daha pozitif artırabilmek için sosyalleşme, çalışma ve ziyafet için molalar ve zamanlar oluşturmalarına tezgâhtar olunabilir. Hatta her 50 dakikalık okul ödevi için 10 dakikalık bir ara vermelerini sağlayabilirsiniz. Ailecek yürüyüşler veya bisiklet gezileri yapabilirsiniz. Çocukları bazı yoga, pilates ve zumba gibi online eğitimler almaya teşvik edebilirsiniz.

Akıl oyunlarının çocukların zihinsel gelişimi üzerinde epeyce başarılı bir role sahip olduğunu biliyoruz, ailece hafıza oyunları oynama saati oluşturabilirsiniz. Çocuklarla birlikte ayrı kültürlerden öbür yemek yemek hazırlayabilir bu vesile ile, yemek yemek yaparken eğlenmiş ve birlikte süre geçirmiş olursunuz. Akranlarla tahvil kurmak ergenlerin temel gelişim görevlerinden biri olmasından nedeniyle, arkadaşlarını görememe ve sosyalleşememe ile ilgili düş kırıklıklarını anladığınızı çocuklarınıza hissettirmelisiniz. böylece internet kullanımı kurallarında göstereceğiniz esneklik, okul kapanışlarında kaybedilen sosyalleşme zamanının telafi edilmesine asistan olabilir. Son olarak da şunu söyleyebilirim, çocuklara mesuliyet duygusu kazandırmak için bu işlem hoş bir süre dilimidir. Sorumlulukla özgüven paraleldir, sorumluluklar vererek çocuklarımıza iş yapabilme, fayda sağlayabilme gibi konularda önemli hissettirerek benlik duygusu gelişmesine muavin olabilirsiniz.

Uzman Psikolog Türkan Durmaz

Bilirkişi Psikolog Türkan Durmaz

Merak Edilenler

Keşfet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here